fredag, november 27, 2009

Råd till Sahlin: Lyssna på Reinfeldt

Jag trodde aldrig, aldrig någonsin, att jag skulle behöva säga det här. Men nu får det faktiskt räcka. Det måste nämligen bli ett slut på det eviga dumtjatet från SSU:s och Socialdemokraternas sida om Sverigedemokraterna. Ty ju mer det främlingsfientliga högerpartiet diskuteras, desto mer växer det. De får den martyrroll de så hett eftertraktar.

Rasistpartiets framgång är inte ett problem värt att gnata om, ty det är inte problemet i sig, bara symptomet. Det är ett symptom på ett Sverige där klyftorna vuxit i över tjugo års tid, där manliga LO-arbetare, framför allt de unga, känner vrede och frustration över att den liberala hegemonin trängt igenom också stora delar av socialdemokratin och dess politik. Ju svagare högervänsterdimensionen blir i svensk politik, ju otydligare de politiska alternativen blir, desto mer från främlingsfientligheten fäste. Inte därför att folk i allmänhet hatar människor från andra världsdelar, utan därför att det i ett samhälle alltid finns en politisk konflikt. Och finns de inte ifråga om de socioekonomiska frågor så tar den sig uttryck i frågor om lag och ordning, kulturkonservatism, religion och etnicitet, och då kantrar i regel debatten till förmån för nonsensprat om isolationism och xenofobi. Då hamnar socialdemokratin automatiskt, allt enligt den politiska dramaturgin, på "elitens" sida eftersom vi vägrar att falla offer för vetenskapligt helt ogrundade ultrapopulistiska slutsatser om vad en nödvändig politik är.

Jag tillhör dem som menar att det är direkt dumt att infödd arbetareklass ska bråka med inflyttad arbetareklass - det gynnar bara arbetareklassens motståndare, kapitalet och borgerligheten. Och varje gång socialdemokrater talar om rasistpartier försitter de en chans att bekämpa klassklyftor och högerpolitik. Björntjänst är bara förnamnet.

Fredrik Reinfeldt har i frågan om rasistpartiet gjort allting rätt. Och den borgerliga linjen tycks nu vara att låta det block som erhåller flest röster bilda regering. Reinfeldt säger nu att han avgår och är beredd att släppa fram Sahlin som statsminister om de rödgröna blir störst. Det är en klok linje. I viktiga frågor kan oppositionen, som den redan gjort tidigare under socialdemokratiska minoritetsregeringar, lägga ned sina röster. Att inte ha majoritet i riksdagen betyder inte, Mona Sahlin, att man måste göra upp med rasister om asyl- och flyktingpolitik eller med någon annan fråga för den delen. Statsministern varnar klokt för det okloka i att bilda breda, utsmetade koalitioner, bara för att. Tror verkligen min partiordförande att en enda röd-grön-blå sörja lyckas bättre i ansträngningen att hindra främlingsfientlighetens frammarsch än vad en tydlig vänsterregering skulle? Då ska jag härmed få be att av mina sparade pengar bjuda henne på en resa i Österrike.

Således. I denna sak, Sahlin och Guteland. Lyssna på Reinfeldt och lyssna på statsvetaren Demker. Läs dagens artikel i DN, den jag har länkat till här, och börja sedan prata socialdemokratisk politik. Ägna mer tid åt att fundera på hur vi kan samla ytterligare ett par procentenheter av väljarna bakom oss. Det är ju bara det som fattas till 50-procentsstrecket. Gör det, så kanske vi ändå kan få till stånd den rödgröna riksdagsmajoritet för rättvisa, jobb och välfärd Sverige så väl förtjänar.

Läs även SvD

tisdag, november 03, 2009

Men vad tusan är det du säger, Berit Högman?!

Centerpartiet presenterade i dag den senaste versionen av sitt återkommande förslag om att sänka lönerna för unga med jobb. Denna gång föreslås att lönen sänks med en tredjedel av en ordinarie lön. De förslagen brukar lika regelmässigt avvisas av en enig rödgrön trio. Så är icke längre fallet. En av Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talespersoner, Berit Högman, kommenterar Centerpartiets utspel så här: "Man ska inte alls avfärda den här typen av förslag, men det är A och O att man är överens med de fackliga organisationerna. Nivån vill jag inte ta ställning till, men ingen är ju betjänt av att lönen blir så låg att den inte går att leva på."

Det är så att man baxnar. Vad i helvete säger människan?! var min spontana reaktion när jag läste uttalandet för första gången. För som Josefin Brink (V) säger: "Det är ett utomordentligt dåligt förslag. Det finns ingen anledning att ha en särskild lön för unga: ska de göra samma jobb ska de naturligtvis ha samma lön." Och där skulle man egentligen kunna sluta. Men inte nog med det - ganska omfattande forskning visar att låga löner som ung innebär låga löner som gammal. Med Centerpartiets förslag är det framför allt branscher med redan låga lönelägen, med hög konkurrens om jobben, som kommer att dra nytta av lägre lönekostnader. Några nya jobb skapas sannolikt inte. Som vanligt drabbas de utsatta värst.

Om Berit Högmans uttalande är sanktionerat av partiledningen, ja då kan partiledningen nog se sig i stjärnorna efter de ungas röster. Samvetet kan den över huvud taget glömma att finna. Ty man ska - faktiskt - som socialdemokrat reflexmässigt avvisa tankar om skitlöner till unga. Annars är man bara en liten lort.

PS Särskilt oroande är det att Högman sitter i programkommissionen som i dagarna fick kongressens uppdrag att till nästa ordinarie partikongress, år 2013, utarbeta ett nytt partiprogram. Hur ska detta egentligen sluta?! DS