lördag, april 29, 2006

DN går idag igenom enkätundersökningen studentbarometern om studenters ekonomiska situation. Kortfattat ser det ganska illa ut:

Resultatet är mycket oroande, anser Niclas Sigholm, ordförande i SFS.

- Drygt en tredjedel av studenterna betalar mer än hälften av studiemedlet i hyra. Många tvingas jobba och hinner inte ägna tillräckligt mycket tid åt sina studier.


Studenterna överlever genom att föräldrar skjuter till extra pengar eller genom att de extraarbetare, ofta med sådant som fullständigt saknar koppling till ämnet för studierna.

Jobben är oftast inte relaterade till att vara bra för studierna utan till att överleva månaden.

Undersökningen ingår troligtvis i kampanjen för högre studiemedel. Skriv på namninsamlingen! Det är roligt att de försöker göra något åt situtionen. Trist är dock Lena Hallengrens, den ansvariga minsterns, attityd till studiemedlet. I TCO-tidningen (17/5) lyfter hon fram just arbete som lösningen på de låga studiemedlen:

Man kan till exempel jobba 75 procent och plugga halvtid.

Det är en dålig lösning, vilket framgår av den undersökning som DN talar om:

Nästan en tredjedel av dem som jobbar tycker att extraarbetet är negativt eller mycket negativt för studierna.


fredag, april 28, 2006

I svenska dagbladet, under rubriken "Redovisa miljonerna öppet", skriver den socialdemokratiske riksdagsledamoten Arne Kjörnsberg från Södra Älvsborgs partidistrikt, tillsammans med Håkan Juholt om att det "femte borgerliga partiet", Svenskt näringsliv, borde redovisa sitt stöd till bourgeoisiens partier (även på den socialdemokratiska valbloggen). Det är en viktig fråga som väcks.

Hur många miljoner är Svenskt Näringsliv och alla "underorganisationer" som vi nämnt beredda att "slänga in" för att få en regering som slopar förmögenhetsskatten för att direktörerna ska bli ännu rikare och för att de sjuka och arbetslösa ska tvingas betala för detta?

Passa också på att läsa Kjörnsberg artikel "Börsadelns skyddade verkstad" i samma tidning.

torsdag, april 27, 2006

"Socialdemokratin skiljer sig från andra politiska partier därigenom, att den vill helt omdana det borgerliga samhällets ekonomiska organisation och genomföra arbetarklassens sociala frigörelse, till betryggande och utveckling av den andliga och materiella kulturen"

- Ur SAP:s första partiprogram, antaget 1897 och författat av Axel Danielsson